წინამდებარე კონფიდენციალურობის ბარათი მიუთითებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ვებ-გვერდისთვის: www.capsules.ge. იგი ვრცელდება მხოლოდ აღნიშნულ ვებ-გვერდზე გენერირებულ ინფორმაციაზე .

  1. თქვენი რომელი პერსონალური ინფორმაცია გროვდება აღნიშნული ვებ-გვერდის მეშვეობით, როგორ გამოიყენება ის და ვის შეიძლება გაუზიარდეს.
  2. რა არჩევანი გაქვთ თქვენი მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
  3. რა უსაფრთხოების ზომებია მიღებული თქვენი ინფორმაციის არასწორად გამოყენების პრევენციის მიზნით.
  4. როგორ შეგიძლიათ გაასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა ინფორმაციაში.

ინფორმაციის შეგროვებაგამოყენება და გაზიარება 
ჩვენ ვართ ამ ვებ-გვერდზე შეგროვებული ინფორმაციის ერთადერთი მფლობელები. ჩვენ ხელი მიგვიწვდება / ვაგროვებთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ ნებაყოფლობით გვაწვდით ელ-ფოსტის ან სხვა პირდაპირი კონტაქტის მეშვეობით . ჩვენ არც ვყიდით და არც ვაქირავებთ ამ ინფორმაციას, არამედ ვიყენებთ მას მხოლოდ თქვენს მიერ   შეძენლი პროდუქციის საიდენტიფიკაციოდ და  თქვნეთვის სასურველ მისამართზე   მოსაწოდებლად  . ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას არავის ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებს გარეთ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული აუცილებელია თქვენივე მოთხოვნის შესასრულებლად, მაგალითად, შეკვეთის გასაგზავნად. ჩვენ შეიძლება მოგწეროთ ელ-ფოსტაზე ჩვენი ახალი პროდუქტების ან სერვისების შესახებ, ასევე წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის რაიმე ცვლილებების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ არ გექნებათ ასეთი ინფორმაციის მიღების სურვილი.

უსაფრთხოება 
ჩვენ ვიღებთ შესაბამის ზომებს თქვენი ინფორმაციის დასაცავად. როდესაც თქვენ განათავსებთ  ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე, ის დაცულია როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ რეჟიმში.  ჩვენს მიერ შეგროვებული  ინფორმაცია, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის მონაცემები, დაშიფრულია და მოგვეწოდება უსაფრთხო გზით. თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ ამაში, მისამართის ველში „lock” (ბოქლომის) ნიშნისა და ვებ-გვერდის მისამართის დასაწყისში "https"-ის მოძებნით. როდესაც ჩვენ ვიყენებთ დაშიფრვას ონლაინ რეჟიმში გადმოცემული თქვენი  ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ასევე ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას ოფლაინ რეჟიმშიც. მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომელთაც სჭირდებათ ეს ინფორმაცია კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად (მაგალითად, ბილინგის მიზნებისთვის ან კლიენტების მომსახურების მიზნით), მიუწვდებათ ხელი პერსონალურ ინფორმაციაზე. კომპიუტერები / სერვერები, სადაც პერსონალური ინფორმაცია ინახება, განთავსებულია უსაფრთხო გარემოში. 

თუ მიგაჩნიათ, რომ ჩვენ არ ვიცავთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე  571 21 40 21  ან ელ-ფოსტაზე: info@capsules.ge

This privacy card indicates the privacy policy for the website: www.capsules.ge. It applies only to the information generated on the mentioned website.

What personal information about you is collected through this website, how it is used and with whom it may be shared.
What choices you have about how your data is used.
What security measures are in place to prevent misuse of your information.
How you can correct any inaccuracies in the information.
Collection, Use and Sharing of Information
We are the sole owners of the information collected on this website. We only access/collect information that you voluntarily provide to us through email or other direct contact. We neither sell nor rent this information, but only use it to identify the products you have purchased and deliver them to your desired address. We will not share your information with anyone outside of our organization unless it is necessary to fulfill your own request, for example to ship an order. We may email you about our new products or services, as well as any changes to this Privacy Policy, unless you have opted out of receiving such information.

safety
We take appropriate measures to protect your information. When you post information on our website, it is protected both online and offline. The information we collect, such as credit card details, is encrypted and delivered to us in a secure manner. You can verify this by looking for a "lock" sign in the address field and "https" at the beginning of the website address. While we use encryption to protect your information transmitted online, we also protect your information offline. Only those employees who need that information to perform a specific job (for example, for billing purposes or for customer service purposes) will have access to personal information. Computers / servers where personal information is stored are located in a secure environment.

If you believe that we are not complying with this privacy policy, you can contact us immediately at phone number 571 21 40 21 or by e-mail: info@capsules.ge

Your cart

×