ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციები და წესები წარმოადგენს შეთანხმებას ჩვენს - www.capsules.ge-სა და თქვენს - ვებგვერდის სტუმარს შორის, რომელიც არეგულირებს ჩვენს ურთიერთობას.

 

ვებგვერდზე სტუმრობა და მისი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ იაზრებთ და ეთანხმებით აღნიშნულ წესებსა და პირობებს. გაითვალისწინეთ, აღნიშნული წესები და პირობები პერიოდულად შეიძლება განვაახლოთ. შესაბამისად, ყოველი სტუმრობისას ამ ვებგვერდის გამოყენება ნიშნავს, რომ ეთანხმებით ცვლილებებს. 

რეგისტრაციის შემდგომ, გთხოვთ, პერიოდულად შეამოწმო წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმები რომელიმე ცვლილებას, მაშინ უნდა შეწყვიტოთ ვებგვერდით სარგებლობა.

რეგისტრაცია :

ვებგვერდის ნებისმიერი სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია, გაიაროთ რეგისტრაცია, რომლის დროსაც საჭიროა, მიუთითოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენს შესახებ, კერძოდ: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტა, ასაკი, სქესი, მისამართი და ბარათის მონაცემები.

გაითვალისწინეთ, თქვენი ანგარიშის პაროლი უნდა იყოს უნიკალური და უსაფრთხოებისთვის არ გაუზიაროთ მესამე პირს.

ანგარიშსწორება:

1. ანგარიშსწორება  Visa, MasterCard, Amex ბარათით.

ნებისმიერი საკრედიტო/სადებეტო ბარათის გამოყენებისას ადასტურებთ, რომ აღნიშნული ბარათი თქვენი საკუთრებაა ან მფლობელისაგან ბარათის გამოყენების უფლება გაქვთ.

2. საბანკო გადარიცხვა - ფიზიკურ პირთათვის:

გთხოვთ გადარიცხვის დროს  დანიშნულებაში მიუთითოთ შეკვეთის ნომერი

შპს კაფულები  405340082
საქართველოს ბანკი
GE78BG0000000161475112
თიბისი
GE09TB7830236020100006

 

3. ინვოისი - მხოლოდ იურიდიულ პირთათვის:

ინვოისით  პროდუქციის შეძენისას  ,   დამოწმებული საგადახდო დავალების გადაგზავნა იდენტიფიცირებისთვის   სავალდებულოა ელ.ფოსტის მისამართზე   : info@capsules.ge
 

შპს კაფულები  405340082
საქართველოს ბანკი
GE78BG0000000161475112
თიბისი
GE09TB7830236020100006

მონაცემების გამოყენების პირობები :

თქვენი პირადი მონაცემები დაცულია და არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ელფოსტაზე პერიოდულად ჩვენგან შეიძლება მიიღოთ შეტყობინებები ფასდაკლებებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. თუ არ გსურთ, მიიღოთ მსგავსი ინფორმაცია, ყოველი შეტყობინების ტექსტში მითითებული იქნება ინსტრუქცია მისი მიღების გაუქმების შესახებ, რომელიც შეგიძლიათ გააქტიუროთ სასურველ დროს.

 

Cookies Cookie არის ინფორმაციის პატარა ფაილი, რომელიც ინახება შენი კომპიუტერის ვებბრაუზერში და მას ვიყენებთ თქვენი სესიების დასაფიქსირებლად. თუ არ ეთანხმებით Cookie-ს გამოყენების პირობებს, მაშინ ვერ შეძლებ ჩემი ვებგვერდით სარგებლობას. Cookie-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ვებბრაუზერის Help სექციაში

შენი კალათა

×